Help the orphans in Iraq


Help the orphans in Iraq is een individuele stichting die weeskinderen, weduwen en armlastigen in Irak helpt. De stichting is opgericht in 2011 en het team van Help the Orphans in Iraq heeft samengewerkt met verscheidene organisaties die gevestigd zijn te Irak. Het team streeft ernaar zo vaak mogelijk zelf naar Irak te gaan, om daar de donaties te verdelen over de weeskinderen, weduwen en armlastigen. De projecten worden gepromoot via de Facebook-pagina, via bijeenkomsten of mond tot mond. Elk project dat is gehouden en het totaalbedrag aan donaties voor dat project, wordt bekend gemaakt via social media. Sinds 15 maart 2015 staat Help the orphans in Iraq ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, om het (donerende) publiek meer zekerheid te geven. De volgende alinea is het eerste gedeelte van de akte van oprichting van Help the orphans in Iraq.


Visie


1. De stichting heeft ten doel:


a. geld inzamelen voor weduwen, weeskinderen en armlastigen in Irak;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande


2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitdelen van voedselpakketen, het kopen van benodigde spullen voor weeskinderen (zoals schoolspullen en kleding), het renoveren van huizen voor armlastigen.


Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:


a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;

b. bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;

c. subsidies;

d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;

e. opbrengsten van activiteiten van de stichting;

f. alle andere baten.


Eerdere projecten

Eerdere projecten

Ramadan 2015

1 / 3

"Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met vier verschillende organisaties; Al-Wafa organisatie in Baghdad, Oprhans Karbala, Al-Sayyede Khadija crèche voor weeskinderen en Nis Men Ajl Alreáye voor weeskinderen. Het project werd verdeeld over zes dagen. Het ingezamelde bedrag is uiteindelijk neergekomen op maar liefst €5500!"

1 / 3